Általános Felhasználási Feltételei a Zubka.hu weboldalon Összekötőként folytatott tevékenységnek

 

A „Regisztráció” gombra történő kattintással a Tech People UK Ltd (145-157 St. John Street, London, EC1V 4PY, cégjegyzékszám: 06925707, adószám: 680 82421 14852 A), a továbbiakban, mint Megbízott szolgáltató, valamint az Öszekötő között az alábbi feltételek hatályosulnak:

 

Összekötő tudumásul veszi, hogy TECH PEOPLE UK LTD (145-157 St. John Street, London, EC1V 4PY, cégjegyzékszám: 06925707, adószám: 680 82421 14852 A), a továbbiakban, mint megbízott szolgáltató, valamint az összekötő között jött létre az alábbiak szerint:

 

 

Megbízott Szolgáltató a 118/2001. (VI. 30.) Korm. Rendelet alapján működő munkaerő-közvetítő szolgáltató, aki a Zubka Limited, Harben House, Harben Parade, Finchley Road, London, NW 6LH által működtetett www.zubka.hu oldal magyarországi kizárólagos franchise szolgáltatója.

 

1.       Összekötő jelen szerződés elolvasásával és a regisztrálással nyilatkozik arról, hogy 18. életévét betöltött cselekvőképes személy, aki önállóan jogosult szerződést kötni.

 

2.       Összekötő hozzájárul ahhoz, a regisztrálással elhelyezett személyes adatait a Zubka.hu feldolgozza (beleértve többek között azok összegyűjtését, tárolását, rendezését, őrzését, lekérdezését, kivonatolását, összevonását, használatát, lezárását és törlését) és kezelje a 1992. évi LXIII. Törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

 

3.       Összekötő kijelenti, hogy jutalék ellenében Megbízott szolgáltató által nyújtott szolgáltatást ajánlja úgy, hogy magát Megbízott szolgáltató honlapjára regisztrálva megadja azon személyek – továbbiakban Jelöltek – adatait (email címét), akiknek megbízott szolgáltató által nyújtott szolgáltatást kifejezetten ajánlja, akiket az érdekelhet, vagy már ajánlotta.

 

4.       Összekötő tudomásul veszi, hogy Megbízott szolgáltató által üzemeltetett honlapon történt regisztrálását követően Összekötő olyan Megbízott szolgáltatóval kapcsolatban álló személy, aki a szolgáltatás során névtelen marad a Munkaerő keresők előtt, aki információt szolgáltathat, a Munkaerő kereső kérésétől függően referenciát adhat olyan Jelöltekről, akinek kifejezett formában – Megbízott szolgáltató honlapján keresztül küldött rendszerüzenetben (email-ben) - ajánlotta Megbízott szolgáltató által nyújtott szolgáltatást.

 

5.       Összekötő tudomásul veszi, hogy Megbízott szolgáltató által üzemeltetett honlapon történt regisztrálását követően Összekötő olyan Megbízott szolgáltatóval szerződésben álló személy, aki a szolgáltatás során névtelen marad a Munkaerő keresők előtt, aki információt szolgáltathat olyan Jelöltekről, akinek kifejezett formában ajánlotta Megbízott szolgáltató által nyújtott szolgáltatást. Összekötő tudomására szolgál, hogy adott Jelöltet Megbízott szolgáltató által küldött email üzenetben értesíti arról, hogy neki Megbízott szolgáltató által üzemeltetett honalapot az Összekötő figyelmébe ajánlotta. Ezt követően a Jelölt maga dönti el, hogy Jelöltként Megbízott szolgáltató honlapjára Jelöltként regisztrálni kíván-e. A regisztrálási folyamat befejeztével tekinti Megbízott szolgáltató Jelölt hozzájárulását megadottnak ahhoz, hogy a regisztrált Jelölt adatai Megbízott szolgáltató honlapján keresztül adott Munkaerő keresőhöz továbbításra kerüljenek.

 

6.       Összekötő tudomásul veszi, hogy Összekötőt olyan Megbízott szolgáltató által kiközvetített Jelölt után, akinek Megbízott szolgáltató szolgáltatását Összekötő ajánlotta, a munkaszerződés vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyt keletkeztető szerződés megkötésnek (szerződtetés) napjával jelen szolgáltatás keretei között díjazásra jogosult az alábbiak szerint:

 

-         Megbízott szolgáltató a szerződtetés napját követő 72 órán belül értesíti Összekötőt arról, hogy a Jelölt, akinek Megbízott szolgáltató által nyújtott szolgáltatást ajánlotta, valamely Munkaerő kereső által elhelyezésre került,

 

-         Összekötő így a zubka.hu-t megillető jutalék felére válik jogosulttá, a vonatkozó járulékok levonása után.

 

7.       Összekötő tudomásul veszi, hogy Megbízott szolgáltató a jutalékot Összekötő által a zubka.hu honlapon található kifizetési protokollt önállóan kezdeményezve, annak során az általa megadott bankszámlaszámra történő banki átutalással fizeti meg a munkaadótól származó jutalék beérkezésétől számított 2 munkanapon belül.

 

8.       Összekötő tudomásul veszi, hogy a regisztrálást követően a felhasználási feltételekkel határozatlan időre jött létre Megbízott szolgáltatóval jogviszonya.

 

II. Összekötő együttműködési kötelezettsége:

 

  1. Összekötő együttműködési kötelezettsége tekintetében tudomásul veszi, hogy Megbízott szolgáltató számára elfogadhatatlan, általa mindenkor és annak közzététele tekintetében megtagadható

- bármely Jelöltről szóló információ, amely Összekötőnek felróhatóan pontatlan adatokat tartalmaz, vagy amelyek félrevezetőek, valótlanok, jogsértők, vagy az a célzatuk, hogy ártsanak Megbízott szolgáltató üzleti hírnevének vagy weboldalának, vagy

- bármilyen adat, program, vagy más berendezés, amely vírust tartalmaz, “trójai faló”, “giliszták”(régi xlock-variáns) vagy bármilyen más ártalmas kellék használata, ami kárt okoz, vagy káros hatással lehet Megbízott szolgáltató weboldalára vagy célja személyes adat vagy információ megszerzése.

2.   Megbízott szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megtagadja bármely Összekötőtől a regisztrálás jogát, illetve regisztrálását törölje a honlapról egyéni megítélése alapján. Különös tekintettel Megbízott szolgáltató törölheti bármely Összekötő által ajánlott Jelölt adatait, ha úgy látja, erkölcstelen, illetlen, kellemetlen, potenciálisan káros bármely személyre.

Összekötőt kártérítési felelősség terheli a megállapodásnak jogellenes magatartása okán Megbízott szolgáltató oldalán felmerülő költségek megfizetése tekintetében.

3. Összekötő kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott információkat a weblapon keresztül az ott felsorolt követelményeknek megfelelően részletezi, Munkaerő kereső ez irányú igénye esetén a Jelölttel kapcsolatban referenciát szolgáltat.

4. Összekötő tudomására szolgál, hogy amennyiben egy adott Jelölt több Összekötő ajánlására is regisztrált Megbízott szolgáltató honlapjára, bármely Munkaerő keresőnél történő elhelyezést követően az, hogy mely Összekötőt illeti meg jutalék, Megbízott szolgáltató által kiküldött rendszerüzenet tartamából kerül meghatározásra.

5. Összekötő hozzájárul ahhoz, a regisztrálással elhelyezett személyes adatait a Zubka.hu feldolgozza (beleértve többek között azok összegyűjtését, tárolását, rendezését, őrzését, lekérdezését, kivonatolását, összevonását, használatát, lezárását és törlését) és kezelje a 1992. évi LXIII. Törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

 

 

fogalmi meghatározások:

 

  1. Vonatkozó jogszabályok: a 118/2001. (VI. 30.) Korm. Rendelet, 1992 évi XXII. Törvény a Munka Törvénykönyvéről, 1959. évi IV. Törvény a Polgári Törvénykönyvről, 2006 évi IV. Törvény a Gazdasági Társaságokról, 1992. évi LXIII. Törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról valamint a Magyar Köztársaság jogrendjének a munkaerő-közvetítésre vonatkozó egyéb jogszabályai.

 

  1. Átadott információ: minden információ, amely szükséges Megbízott szolgáltató honlapján az általa nyújtott szolgáltatásról Összekötő értesülhet így különösen 1. azoknak a személyazonossága, akik a Jelöltet alkalmazni szándékoznak 2. jelölt által betöltendő munkakör pontos leírása, a jelölttől elvárt munka természete 3. Az a nap, amelyen a jelöltnek legkésőbb meg kell kezdenie a munkavégzést 4. határozott idejű munkaviszony esetén az időszak megjelölése, amely alatt a jelölt munkáját igénybe veszik 5. a munkavégzés körülményei és helye 6. a Jelölt azon adatai szakmai képzettségeiről, tapasztalatokról, műszaki és jogi engedélyekről és követelményekről amelyek az adott pozíció betöltéséhez szükségesek 7. bármely a jelöltnek vagy a jelölt által fizetendő költségek jegyzéke, 8. a Jelöltnek biztosított motivációs csomag

 

  1. Szerződtetés: a Jelölt minden közvetlen vagy közvetett alkalmazása a Munkaerő kereső, vagy egy harmadik személy által, akinek a Munkaerő kereső információkat adott át a jelölttel kapcsolatban abból a célból, hogy a Jelölt munkaviszonyban, vagy megbízási szerződés keretei között munkavégzést vagy szolgáltatást teljesítsen.

 

  1. Weboldal: www.zubka.hu

 

  1. A jelöltről szóló információ: a Jelöltre vonatkozó információ, figyelembe véve a személyi adatait, képzettségeit, szakmai tapasztalatokat, végzettségeket, amely referenciaként elősegítheti azt, hogy a Jelölt alkalmas legyen a Munkaerő kereső meghirdetett munkakörének ellátására, vagy amelyeket törvény vagy egy szakmai testület ír elő a Jelölt számára szerződtetése teljesítése érdekében, a Jelölt nyilatkozata, hogy elvállalja a szerződtetése során betöltendő munkakört.

 

  1. Jelölt: bármely természetes személy, akinek az adatait egy Összekötő továbbítja a hivatkozott weboldalon keresztül a Munkaerő kereső irányába, akit Összekötő informált Megbízott szolgáltató által nyújtott szolgáltatásról és a honlapot, azon található állásehetőséget a figyelmébe ajánlotta.