Általános Felhasználási Feltételei a Zubka.hu weboldal a Jelöltként történő felhasználásának, a jelölt adatainak a Zubka.hu adatbázisába történő elhelyezésének

Az „IGEN” gombra történő kattintással Jelölt a következőket jelenti ki illetve adja meg hozzájárulását:

 1. Jelölt hozzájárulását adja meg ahhoz, hogy személyes adatait, valamint amennyiben feltöltött életrajza azt tartalmazza, úgy képmását, (a továbbiakban, mint Személyes Adatok), melyeket a Zubka.hu (fenntartó-üzemeltető kizárólagos licenszjogosult: TECH PEOPLE UK LTD (145-157 St. John Street, London, EC1V 4PY cégjegyzékszám: 06925707, adószám: 680 82421 14852 A) által fenntartott elektronikus álláskereső adatbázisban (a továbbiakban „Adatbázis”, vagy a ”honlapon”) a regisztrálással elhelyezett, a Zubka.hu feldolgozza (beleértve többek között azok összegyűjtését, tárolását, rendezését, őrzését, lekérdezését, kivonatolását, összevonását, használatát, lezárását és törlését), annak érdekében, hogy maga a Személyes Adatokat hozzáférhetővé tegye és továbbítsa harmadik személyek felé, akik az Adatbázist Összekötőként illetve Munkaerő keresőként használják (a továbbiakban „Adatfelhasználók”).
 2. A Jelölt által megadott Személyes Adatok megfelelnek a valóságnak és a jelenlegi, aktuális állapotot mutatják, továbbá nem tartalmaznak semmilyen félrevezető információt végzettségére, szakmai tapasztalataira vagy személyes tulajdonságaira vonatkozólag. Jelölt tudomásul veszi, hogy felelősséggel tartozik minden olyan kárért, melyet a Zubka.hu honlap üzemeltetője vagy harmadik személyek az általam megadott Személyes Adatok valótlansága, pontatlansága vagy hiányossága miatt szenvednek el.
 3. Jelölt tudomásul veszi, hogy jogában áll a Zubka.hu honlapon elhelyezett Személyes Adatokat módosítani, kiegészíteni, frissíteni vagy törölni, továbbá hozzájárulását adja meg ahhoz, hogy a Jelöltről bármely Munkaerő kereső az Összekötőn keresztül referenciát kérjen, az Összekötő referenciát adjon, továbbá amennyiben szakmai életrajzával Összekötő rendelkezik, azt hozzáférhetővé teheti Munkaerő keresők számára.
 4. Jelölt tudomásul veszi, hogy amennyiben a Zubka.hu szolgáltatói okkal feltételezik, avagy a honlapon általa elhelyezett Személyes Adatokból egyértelműen kitűnik, hogy a honlapon elhelyezett Személyes Adatok valótlanságot tartalmaznak, avagy ellentétben állnak a szokásos gyakorlattal vagy etikai normákkal, úgy a Zubka.hu üzemeltetőinek jogában áll az elhelyezett Személyes Adatokat az honlapról eltávolítani.
 5. Jelölt tudomásul veszi, hogy a Zubka.hu üzemeltetői nem felelősek semmilyen kárért, amely a Jelöltet a honlap szolgáltatásán keresztül vagy annak segítségével történő álláskeresés, állásra jelentkezés vagy munkaviszonyba lépés következményeként érheti. Amennyiben egy Munkaerő keresővel Jelölt munkaszerződést köt, úgy a zubka.hu üzemeltetői nem tartoznak felelősséggel semmilyen, az Összekötő vagy a Munkaerő kereső által Jelöltnek tett ígéretért, sem pedig a szóban forgó munkaszerződés feltételeinek betartásáért.
 6. Jelölt tudomásul veszi, hogy a Zubka.hu üzemeltetője nem tartozik felelősséggel a Személyes Adatoknak az Összekötők, illetve a Munkaerő keresők által történő semmilyen olyan felhasználásáért, amely ellentétes a vonatkozó jogszabályokkal és/vagy a Jelölt által adott hozzájárulással. A zubka.hu üzemeltetői nem felelősek annak biztosításáért sem, hogy az Összekötők illetve a Munkaerő keresők a Személyes Adatokat bizalmasan kezelik.
 7. Jelölt hozzájárul ahhoz, hogy az adatbázisban megadott e-mail címére a Zubka.hu szolgáltatásairól, a felhasználás újdonságairól rendszerüzenetet, tájékoztatót küldjön.

I.8.    Jelölt hozzájárul, hogy a Zubka.hu az Összekötő által megadott és a Jelölt által a regisztrálással megerősített e-mail címére küldött levélben tájékoztassa, az Összekötő által a honlapon talált és a Jelölt önéletrajzában szereplő adatainak megfelelő állásajánlatokról.

zubka.hu fogalmi meghatározások:

 

 1. Vonatkozó jogszabályok: a 118/2001. (VI. 30.) Korm. Rendelet, 1992 évi XXII. Törvény a Munka Törvénykönyvéről, 1959. évi IV. Törvény a Polgári Törvénykönyvről, 2006 évi IV. Törvény a Gazdasági Társaságokról, 1992. évi LXIII. Törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról valamint a Magyar Köztársaság jogrendjének a munkaerő-közvetítésre vonatkozó egyéb jogszabályai.

 

 1. Átadott információ: minden információ, amely szükséges Megbízott szolgáltató honlapján az általa nyújtott szolgáltatásról Jelölt értesülhet így különösen 1. azoknak a személyazonossága, akik a Jelöltet alkalmazni szándékoznak 2. jelölt által betöltendő munkakör pontos leírása, a jelölttől elvárt munka természete 3. Az a nap, amelyen a jelöltnek legkésőbb meg kell kezdenie a munkavégzést 4. határozott idejű munkaviszony esetén az időszak megjelölése, amely alatt a jelölt munkáját igénybe veszik 5. a munkavégzés körülményei és helye 6. a Jelölt azon adatai szakmai képzettségeiről, tapasztalatokról, műszaki és jogi engedélyekről és követelményekről amelyek az adott pozíció betöltéséhez szükségesek 7. bármely a jelöltnek vagy a jelölt által fizetendő költségek jegyzéke, 8. a Jelöltnek biztosított motivációs csomag

 

 1. Szerződtetés: a Jelölt minden közvetlen vagy közvetett alkalmazása a Munkaerő kereső, vagy egy harmadik személy által, akinek a Munkaerő kereső információkat adott át a jelölttel kapcsolatban abból a célból, hogy a Jelölt munkaviszonyban, vagy megbízási szerződés keretei között munkavégzést vagy szolgáltatást teljesítsen.

 

 1. Weboldal: www.zubka.hu

 

 1. A jelöltről szóló információ: a Jelöltre vonatkozó információ, figyelembe véve a személyi adatait, képzettségeit, szakmai tapasztalatokat, végzettségeket, amely referenciaként elősegítheti azt, hogy a Jelölt alkalmas legyen a Munkaerő kereső meghirdetett munkakörének ellátására, vagy amelyeket törvény vagy egy szakmai testület ír elő a Jelölt számára szerződtetése teljesítése érdekében, a Jelölt nyilatkozata, hogy elvállalja a szerződtetése során betöltendő munkakört.

 

 1. Jelölt: bármely természetes személy, akinek az adatait egy Összekötő továbbítja a hivatkozott weboldalon keresztül a Munkaerő kereső irányába, akit Összekötő informált Megbízott szolgáltató által nyújtott szolgáltatásról és a honlapot, azon található állásehetőséget a figyelmébe ajánlotta.

 

 1. Összekötő: a Megbízott szolgáltatóval felhasználói kapcsolatban álló személy, aki a szolgáltatás során névtelen marad Munkaerő kereső előtt, aki információt szolgáltathat a Jelöltet illetően, magát Megbízott szolgáltató honlapjára regisztrálva megadja azon személyek – továbbiakban Jelöltek – adatait (email címét) akiknek a Megbízott szolgáltató által nyújtott szolgáltatást (zubka.hu) kifejezetten ajánlotta., a Jelöltről referenciát nyújthat.